Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Βοηθοί στον κτιριακό τομέα - Συντονιστές/τεχνικοί στον τομέα των κτιρίων ειδικευμένοι στον κλιματισμό και τη μηχανολογία και ηλεκτρολογία

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Βοηθοί στον κτιριακό τομέα - Συντονιστές/τεχνικοί στον τομέα των κτιρίων ειδικευμένοι στον κλιματισμό και τη μηχανολογία και ηλεκτρολογία

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 22/03/2018

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 87

Ελάχιστη βαθμολογία: 14​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 23/03/2018 - 10:31
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20