Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Resultat av tillträdesprov - Danskspråkiga juristlingvister (DA)

Resultat av tillträdesprov - Danskspråkiga juristlingvister (DA)

Offentliggörande av resultatet i de sökandes Epsokonton: 22/03/2018

Antal sökande som kallats till översättningsproven: 8

Alla sökande som klarat proven och uppfyller behörighetskraven har godkänts.

Referens: 
Publicerat den : 23/03/2018 - 10:40
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20