Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - Γλωσσομαθείς νομικοί λετονικής γλώσσας (LV)

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - Γλωσσομαθείς νομικοί λετονικής γλώσσας (LV)

​Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 22/03/2018

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στις δοκιμασίες μετάφρασης: 7

Γίνονται δεκτοί όλοι οι υποψήφιοι που πέρασαν με επιτυχία τις δοκιμασίες και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 23/03/2018 - 10:44
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20