Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Ogledni testovi – kompatibilnost operativnog sustava i/ili preglednika

Ogledni testovi – kompatibilnost operativnog sustava i/ili preglednika

Od 1. travnja 2018. na snazi su novi Prometricovi sigurnosni zahtjevi za ogledne testove. Važno je da provjerite odgovara li vaš operativni sustav i/ili preglednik tim zahtjevima.

Provjerite usklađenost svojeg preglednika. Ako dobijete zelenu poruku da je provjera bila uspješna, ne morate više ništa učiniti.

Ako ne dobijete takvu poruku, znači da morate ažurirati svoj operativni sustav i/ili preglednik. Korisne informacije o ažuriranju preglednika možete pronaći na stranicama Prometrica.

Datum objave : 27/03/2018 - 16:17
Datum zadnjeg ažuriranja : 28/11/2018 - 14:20