Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Resultat av tillträdesprov - Estniskspråkiga juristlingvister (ET)

Resultat av tillträdesprov - Estniskspråkiga juristlingvister (ET)

Offentliggörande av resultatet i de sökandes Epsokonton: 28/03/2018

Antal sökande som kallats till översättningsproven: 18

Alla sökande som klarat proven och uppfyller behörighetskraven har godkänts.

Referens: 
Publicerat den : 28/03/2018 - 12:44
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20