Начало > Възможности за работа > Новини > Съобщение до лицата, подали кандидатури в конкурса за администратори на степен AD5 за 2018 г.

Съобщение до лицата, подали кандидатури в конкурса за администратори на степен AD5 за 2018 г.

Моля, прочетете внимателно следното:

  • Оставете си достатъчно време за финализиране и валидиране на вашия формуляр за кандидатстване.
  • Помнете, че трябва да финализирате втората част на вашата кандидатура до 3.5.2018 г. — 12:00 ч. цетралноевропейско лятно часово време (CEST). Ваша е отговорността да валидирате кандидатурата си преди крайния срок. EPSO не може да приема кандидатури от кандидати, които не са спазили срока.
  • Трябва да попълните втората част на формуляра за кандидатстване на езика, който сте избрали като ваш език 2.
  • На въпроси, изпратени до службата за контакт с кандидатите след 30.4.2018 г., може да не успеем да отговорим преди крайния срок за регистрация (3.5.2018 г. – 12:00 ч. централноевропейско лятно часово време).
  • Срокът за подаване на нови кандидатури за този конкурс вече изтече. Само кандидатите, които са валидирали първата част от кандидатурата си преди 10.4.2018 г., могат да я финализират.
Референтен номер: 
Дата на публикуване : 18/04/2018 - 14:48
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20