Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Poruka svim kandidatima prijavljenima na natječaj za administratore početnog razreda (AD 5)

Poruka svim kandidatima prijavljenima na natječaj za administratore početnog razreda (AD 5)

Pažljivo pročitajte sljedeće natuknice:

  • osigurajte si dovoljno vremena da dovršite i potvrdite obrazac za prijavu
  • ne zaboravite da morate dovršiti drugi dio prijave do 3. svibnja 2018. u 12:00 prema srednjoeuropskom vremenu; prijavu morate potvrditi prije isteka tog roka; EPSO neće prihvatiti prijave koje ne budu podnesene u roku
  • drugi dio obrasca za prijavu obvezno ispunite na jeziku koji ste odabrali kao jezik 2
  • na pitanja poslana Službi za kontakt s kandidatima nakon 30. travnja 2018. možda nećemo odgovoriti do isteka roka za prijavu (3. svibnja 2018. u 12:00 po srednjoeuropskom vremenu)
  • sad je prekasno za otvaranje nove prijave na ovaj natječaj; prijavu mogu dovršiti samo kandidati koji su prvi dio prijave potvrdili do 10. travnja 2018.
Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 18/04/2018 - 14:48
Datum zadnjeg ažuriranja : 28/11/2018 - 14:20