Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Wiadomość dla wszystkich kandydatów, którzy zgłosili się na konkurs na administratorów AD5 z 2018 r. skierowany do absolwentów uczelni wyższych

Wiadomość dla wszystkich kandydatów, którzy zgłosili się na konkurs na administratorów AD5 z 2018 r. skierowany do absolwentów uczelni wyższych

Prosimy uważnie przeczytać poniższe instrukcje:

  • Należy przeznaczyć wystarczającą ilość czasu na wypełnienie do końca i zatwierdzenie formularza zgłoszeniowego.
  • Uwaga: należy dokończyć wypełnianie drugiej części formularza zgłoszeniowego do dnia 03/05/2018 r. do godz. 12:00 czasu środkowoeuropejskiego. Za wypełnienie i przesłanie zgłoszenia w terminie odpowiada kandydat. EPSO nie będzie akceptować zgłoszeń, które wpłyną po upływie terminu.
  • Drugą część formularza zgłoszeniowego należy uzupełnić w języku wskazanym jako język 2 kandydata.
  • Uwaga: możliwe, że na pytania nadesłane do działu kontaktów z kandydatami po 30/04/2018 r. będziemy mogli odpowiedzieć dopiero po upływie terminu przewidzianego na rejestrację (03/05/2018 r., godz. 12:00 czasu środkowoeuropejskiego).
  • Obecnie nie jest już możliwe wypełnienie nowego zgłoszenia do udziału w tym konkursie. Wyłącznie kandydaci, którzy zatwierdzili pierwszą część zgłoszenia przed 10/04/2018 r., mogą dokończyć wypełnianie formularza.
Numer referencyjny: 
Data publikacji : 18/04/2018 - 14:48
Data aktualizacji : 28/11/2018 - 14:20