Начало > Възможности за работа > Новини > Членове на конкурсната комисия - Администратори в сградния сектор - Инженери в областта на управлението на сгради

Членове на конкурсната комисия - Администратори в сградния сектор - Инженери в областта на управлението на сгради

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

KERKHOFS Serge

Заместник-председател

SOTIRCHOS Ilias

VAN EECHAUTE Marc

Членове

KLEE Alexandra 

TOTH Gábor

HORVAY-KOVACS Attila

QUESADA BLANQUEZ Encarnacion

SALIBA Paul

BOJINOVA Silvia

CIOBANU Elena Valentina

PEREZ ABAD José

WESTBERG Lena

MICHEJEFF Tarja

Заместник-членове

LACROIX Xavier

SCHREIBER Laurent

TOURNEL Stijn

BLEYAERT Eric

VANDENBERGHE Marc

GUGGEIS Alexander

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 12/04/2018 - 11:25
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20