Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Členovia výberovej komisie - Administrátori v oblasti správy budov - Inžinieri správy budov

Členovia výberovej komisie - Administrátori v oblasti správy budov - Inžinieri správy budov

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

KERKHOFS Serge

Zastupujúci predseda

SOTIRCHOS Ilias

VAN EECHAUTE Marc

Členovia

KLEE Alexandra 

TOTH Gábor

HORVAY-KOVACS Attila

QUESADA BLANQUEZ Encarnacion

SALIBA Paul

BOJINOVA Silvia

CIOBANU Elena Valentina

PEREZ ABAD José

WESTBERG Lena

MICHEJEFF Tarja

Zastupujúci členovia

LACROIX Xavier

SCHREIBER Laurent

TOURNEL Stijn

BLEYAERT Eric

VANDENBERGHE Marc

GUGGEIS Alexander

Referencia: 
Dátum publikovania : 12/04/2018 - 11:25
Dátum aktualizácie : 28/11/2018 - 14:20