Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Uttagningskommitténs medlemmar - Handläggare inom bygg- och fastighetsförvaltning - Byggnadsingenjörer

Uttagningskommitténs medlemmar - Handläggare inom bygg- och fastighetsförvaltning - Byggnadsingenjörer

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

KERKHOFS Serge

Ställföreträdande ordförande

SOTIRCHOS Ilias

VAN EECHAUTE Marc

Medlemmar

KLEE Alexandra 

TOTH Gábor

HORVAY-KOVACS Attila

QUESADA BLANQUEZ Encarnacion

SALIBA Paul

BOJINOVA Silvia

CIOBANU Elena Valentina

PEREZ ABAD José

WESTBERG Lena

MICHEJEFF Tarja

Ställföreträdande medlemmar

LACROIX Xavier

SCHREIBER Laurent

TOURNEL Stijn

BLEYAERT Eric

VANDENBERGHE Marc

GUGGEIS Alexander

Referens: 
Publicerat den : 12/04/2018 - 11:25
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20