Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Aktuality > Členové výběrové komise

Členové výběrové komise

Připomínáme, že práce a rozhodnutí  všech výběrových komisí jsou tajné a že osobám, které nejsou členy komise, je zakázáno členy komise jakkoli kontaktovat. Na předsedu komise se smí obracet  pouze uchazeči, jimž náleží právo odvolání, a to prostřednictvím Úřadu EPSO, písemně a v souladu s postupem stanoveným v Obecných pravidlech platných pro otevřená výběrová řízení.

Předseda/předsedkyně

KERKHOFS Serge

Předseda/předsedkyně – náhradník

SOTIRCHOS Ilias

VAN EECHAUTE Marc

členové

Kalossakas, Konstantinos

Stanescu, Suzana

Stendera-Bzdela, Paulina

Saliba, Paul

Ilieva Moriceau, Jolita

Aubry, Charles 

Nassos, Nikolaos

De Sterck, Harald

Grijseels, Dirk

Morello, Enrico

Bosman, Didier

Lecloux, Eric

náhradníci

Miranda Perales, Francisco

Catalani, Simone

Doclot, Michel

Bellomo, Joseph

Islamaj, Agim

Delgado Saez, Rogers

Datum příspěvku : 12/04/2018 - 11:28
Datum poslední aktualizace : 28/11/2018 - 14:20