Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Članovi povjerenstva za odabir

Članovi povjerenstva za odabir

Napominjemo da su rad i odluke svakog povjerenstva za odabir povjerljivi te da je osobama koje nisu članovi povjerenstva zabranjen svaki pokušaj kontakta s članovima povjerenstva. Samo kandidati koji ostvaruju svoje pravo na žalbu mogu se (preko EPSO-a), pisanim putem i u skladu s postupcima utvrđenima u Općim pravilima otvorenih natječaja, obratiti predsjedniku povjerenstva za odabir.

Predsjednik

KERKHOFS Serge

Zamjenik predsjednika

SOTIRCHOS Ilias

VAN EECHAUTE Marc

Članovi

Kalossakas, Konstantinos

Stanescu, Suzana

Stendera-Bzdela, Paulina

Saliba, Paul

Ilieva Moriceau, Jolita

Aubry, Charles 

Nassos, Nikolaos

De Sterck, Harald

Grijseels, Dirk

Morello, Enrico

Bosman, Didier

Lecloux, Eric

Zamjenici članova

Miranda Perales, Francisco

Catalani, Simone

Doclot, Michel

Bellomo, Joseph

Islamaj, Agim

Delgado Saez, Rogers

 

Datum objave : 12/04/2018 - 11:28
Datum zadnjeg ažuriranja : 28/11/2018 - 14:20