Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Członkowie komisji konkursowej

Członkowie komisji konkursowej

Przypominamy, że prace i narady wszystkich komisji selekcyjnych są poufne. Zabronione są wszelkie próby nawiązywania kontaktu z członkami komisji konkursowej przez osoby niebędące członkami komisji. Wyłącznie kandydaci korzystający z przysługującego im prawa do odwołania (za pośrednictwem EPSO), na piśmie i zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych, mogą zwrócić się do przewodniczącego komisji konkursowej.

Przewodniczący

KERKHOFS Serge

Zastępca przewodniczącego 

SOTIRCHOS Ilias

VAN EECHAUTE Marc

Członkowie

Kalossakas, Konstantinos

Stanescu, Suzana

Stendera-Bzdela, Paulina

Saliba, Paul

Ilieva Moriceau, Jolita

Aubry, Charles 

Nassos, Nikolaos

De Sterck, Harald

Grijseels, Dirk

Morello, Enrico

Bosman, Didier

Lecloux, Eric

Zastępcy członków

Miranda Perales, Francisco

Catalani, Simone

Doclot, Michel

Bellomo, Joseph

Islamaj, Agim

Delgado Saez, Rogers

Data publikacji : 12/04/2018 - 11:28
Data aktualizacji : 28/11/2018 - 14:20