Начало > Възможности за работа > Новини > Безсрочна процедура за подбор CAST — НОВ профил

Безсрочна процедура за подбор CAST — НОВ профил

Следният НОВ профил е включен в безсрочната процедура за подбор CAST:

EPSO/CAST/P/19/2018 — Персонал, полагащ грижи за деца, ФГ II

Желаещите могат да кандидатстват от 16 април 2018 г. и да разгледат допълнението към поканата, както и самата покана за изразяване на интерес на същата страница.

Институциите търсят служители, които могат да изпълняват задачи в следните професионални категории: възпитатели/детегледачи за следучилищна занималня и занималня на открито; учители в детски градини; възпитатели/детегледачи за деца на възраст от 0 до 3 години в ясли и др.

Моля, попълнете подробно формуляра за кандидатстване, за да могат наемащите лица да намерят най-подходящите кандидати.

Дата на публикуване : 16/04/2018 - 12:36
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20