Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от конкурса - Администратори (степен AD5)

Окончателни резултати от конкурса - Администратори (степен AD5)

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 20/04/2018

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 126

Минимален резултат: 52​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 20/04/2018 - 11:41
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20