Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Πτυχιούχοι διοικητικοί υπάλληλοι

Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Πτυχιούχοι διοικητικοί υπάλληλοι

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης και των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 20/04/2018

Αριθμός υποψηφίων στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων: 126

Ελάχιστη βαθμολογία: 52​

Ο εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων θα δημοσιευτεί στον ιστότοπό μας σε έναν περίπου μήνα από τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 20/04/2018 - 11:41
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20