Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Rezultati pristupnih testova – prva faza - Stručnjaci za medije i digitalne komunikacije – Specijalist za komunikacije

Rezultati pristupnih testova – prva faza - Stručnjaci za medije i digitalne komunikacije – Specijalist za komunikacije

Objava rezultata pristupnih testova kandidata (prva faza) na njihovim EPSO računima: 24/04/2018

Broj kandidata koji prelaze u sljedeću fazu pristupnih testova (probir talenata): 858

Najmanji ukupni broj bodova potreban za prelazak u sljedeću fazu pristupnih testova: 24​

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 26/04/2018 - 09:31
Datum zadnjeg ažuriranja : 28/11/2018 - 14:20