Home > Job opportunities > Resultat av tillträdesprov – första etappen - Experter inom medier och digital kommunikation – webbansvarig

Resultat av tillträdesprov – första etappen - Experter inom medier och digital kommunikation – webbansvarig

Offentliggörande av resultatet (första etappen) i de sökandes Epsokonton: 24/04/2018

Antal sökande som gått vidare till nästa etapp (Talent screener): 133

Publicerat den : 26/04/2018 - 09:35
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20