Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от конкурса - Медицински сестри

Окончателни резултати от конкурса - Медицински сестри

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 03/05/2018

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 16

Минимален резултат: 115,5​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 03/05/2018 - 14:16
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20