Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Νοσηλευτές

Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Νοσηλευτές

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης και των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 03/05/2018

Αριθμός υποψηφίων στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων: 16

Ελάχιστη βαθμολογία: 115,5​

Ο εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων θα δημοσιευτεί στον ιστότοπό μας σε έναν περίπου μήνα από τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 03/05/2018 - 14:16
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20