Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Kallelse till utvärderingscentrum - Finansekonomi

Kallelse till utvärderingscentrum - Finansekonomi

Publicering av kallelse till utvärderingscentrum i de sökandes Epsokonton: 03/05/2018

Antal sökande som kallats till utvärderingscentrum: 158

Alla sökande som klarat proven och uppfyller behörighetskraven har godkänts.

 

Publicerat den : 03/05/2018 - 14:23
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20