Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Асистенти в сградния сектор - Асистенти в областта на безопасността на работната среда/безопасността на сградите

Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Асистенти в сградния сектор - Асистенти в областта на безопасността на работната среда/безопасността на сградите

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 16/05/2018

Приблизителен брой на кандидатите, поканени в центъра за оценяване: 38

Минимален резултат, необходим за допускане: 24​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 16/05/2018 - 15:21
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20