Начало > Възможности за работа > Новини > Резултати от подбора — първи етап - Здравеопазване и безопасност на храните – одит, инспекции и оценка

Резултати от подбора — първи етап - Здравеопазване и безопасност на храните – одит, инспекции и оценка

Публикуване на резултатите от подбора (първи етап) в EPSO профилите на кандидатите: 25/05/2018

Брой на кандидатите, допуснати до следващия етап от подбора (филтър на квалификациите): 396

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 30/05/2018 - 16:09
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20