Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Resultat av tillträdesprov – första etappen - Hälsa och livsmedelssäkerhet – revision, inspektion och utvärdering

Resultat av tillträdesprov – första etappen - Hälsa och livsmedelssäkerhet – revision, inspektion och utvärdering

Offentliggörande av resultatet (första etappen) i de sökandes Epsokonton: 25/05/2018

Antal sökande som gått vidare till nästa etapp (Talent screener): 396

Referens: 
Publicerat den : 30/05/2018 - 16:09
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20