Начало > Възможности за работа > Новини > Резултати от подбора — първи етап - Безопасност на храните – политика и законодателство

Резултати от подбора — първи етап - Безопасност на храните – политика и законодателство

Публикуване на резултатите от подбора (първи етап) в EPSO профилите на кандидатите: 25/05/2018

Брой на кандидатите, допуснати до следващия етап от подбора (филтър на квалификациите): 389

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 30/05/2018 - 16:09
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20