Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - πρώτο στάδιο - Ασφάλεια τροφίμων – πολιτική και νομοθεσία

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - πρώτο στάδιο - Ασφάλεια τροφίμων – πολιτική και νομοθεσία

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών (πρώτο στάδιο) στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 25/05/2018

Αριθμός υποψηφίων που έγιναν δεκτοί στο επόμενο στάδιο των προκαταρκτικών δοκιμασιών (αξιολογητής ταλέντου): 389

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 30/05/2018 - 16:09
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20