Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Resultat av tillträdesprov – första etappen - Livsmedelssäkerhet – politik och lagstiftning

Resultat av tillträdesprov – första etappen - Livsmedelssäkerhet – politik och lagstiftning

Offentliggörande av resultatet (första etappen) i de sökandes Epsokonton: 25/05/2018

Antal sökande som gått vidare till nästa etapp (Talent screener): 389

Referens: 
Publicerat den : 30/05/2018 - 16:09
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20