Home > Job opportunities > Резултати от подбора - Езикови асистенти – български (BG)

Резултати от подбора - Езикови асистенти – български (BG)

Публикуване на резултатите от подбора в EPSO профилите на кандидатите: 29/05/2018

Брой на кандидатите, поканени в центъра за оценяване: 12

Минимален резултат: 49​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 31/05/2018 - 10:44
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20