Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - Βοηθοί γλωσσικού κλάδου – βουλγαρική γλώσσα (BG)

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - Βοηθοί γλωσσικού κλάδου – βουλγαρική γλώσσα (BG)

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 29/05/2018

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 12

Ελάχιστη βαθμολογία: 49​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 31/05/2018 - 10:44
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20