Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Rezultati pristupnih testova - Jezični asistenti za bugarski jezik (BG)

Rezultati pristupnih testova - Jezični asistenti za bugarski jezik (BG)

Objava rezultata kandidata na njihovim EPSO računima: 29/05/2018

Broj kandidata pozvanih u centar za procjenu: 12

Najmanji ukupni broj bodova: 49​

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 31/05/2018 - 10:44
Datum zadnjeg ažuriranja : 28/11/2018 - 14:20