Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - Βοηθοί γλωσσικού κλάδου – γερμανική γλώσσα (DE)

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - Βοηθοί γλωσσικού κλάδου – γερμανική γλώσσα (DE)

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 29/05/2018

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης (κατά προσέγγιση): 14

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία: 49​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 31/05/2018 - 10:44
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20