Начало > Възможности за работа > Новини > Резултати от подбора - Езикови асистенти – английски (EN)

Резултати от подбора - Езикови асистенти – английски (EN)

Публикуване на резултатите в EPSO профилите на кандидатите: 29/05/2018

Приблизителен брой на кандидатите, поканени в центъра за оценяване: 16

Минимален необходим резултат: 49​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 31/05/2018 - 10:45
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20