Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Rezultati pristupnih testova - Jezični asistenti za francuski jezik (FR)

Rezultati pristupnih testova - Jezični asistenti za francuski jezik (FR)

Objava rezultata kandidata na njihovim EPSO računima: 29/05/2018

Broj kandidata pozvanih u centar za procjenu: 11

Najmanji ukupni broj bodova: 50​

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 31/05/2018 - 10:46
Datum zadnjeg ažuriranja : 28/11/2018 - 14:20