Home > Job opportunities > Resultat av tillträdesprov - Språkassistenter – franska (FR)

Resultat av tillträdesprov - Språkassistenter – franska (FR)

Offentliggörande av resultatet i de sökandes Epsokonton: 29/05/2018

Antal sökande som kallats till utvärderingscentrum: 11

Godkänt resultat: [node:field_epso_minimum_score_needed]

Publicerat den : 31/05/2018 - 10:46
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20