Home > Job opportunities > Rezultati pristopnih testov - Jezikovni strokovno-tehnični uslužbenci – švedščina (SV)

Rezultati pristopnih testov - Jezikovni strokovno-tehnični uslužbenci – švedščina (SV)

Objava rezultatov kandidatov v njihovem računu EPSO  29/05/2018

Število kandidatov, povabljenih v ocenjevalni center: 20

Najmanjše število točk: [node:field_epso_minimum_score_needed]

Datum objave : 31/05/2018 - 10:47
Datum posodobitve : 28/11/2018 - 14:20