Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Μεταφραστές γαλλικής γλώσσας

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Μεταφραστές γαλλικής γλώσσας

EPSO/AD/344/17 - 2

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 12/06/2018

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 6

Γίνονται δεκτοί όλοι οι υποψήφιοι που πέρασαν με επιτυχία τις δοκιμασίες και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. 

 

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 14/06/2018 - 10:14
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20