Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Μεταφραστές ιταλικής γλώσσας

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Μεταφραστές ιταλικής γλώσσας

EPSO/AD/345/17 - 1

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 12/06/2018

Κατά προσέγγιση αριθμός υποψηφίων που προσκαλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 25

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία: 97​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 14/06/2018 - 10:47
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20