Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Писмени преводачи с италиански език

Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Писмени преводачи с италиански език

EPSO/AD/345/17 - 2

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 12/06/2018

Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 9

Допускат се всички кандидати, преминали тестовете и отговарящи на условията за допустимост.

 

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 14/06/2018 - 10:52
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20