Home > Job opportunities > Pozvánka do hodnotiaceho centra - Prekladatelia pre holandský jazyk

Pozvánka do hodnotiaceho centra - Prekladatelia pre holandský jazyk

EPSO/AD/346/17 - 1

Uverejnenie pozvánky do hodnotiaceho centra na používateľských kontách EPSO: 12/06/2018

Počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 14

Pozvaní sú všetci uchádzači, ktorí úspešne prešli testom(-ami) a ktorí spĺňajú podmienky účasti.

 

Referencia: 
Dátum publikovania : 14/06/2018 - 11:03
Dátum aktualizácie : 28/11/2018 - 14:20