Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Kallelse till utvärderingscentrum - Nederländskspråkiga översättare

Kallelse till utvärderingscentrum - Nederländskspråkiga översättare

EPSO/AD/346/17 - 1

Publicering av kallelse till utvärderingscentrum i de sökandes Epsokonton: 12/06/2018

Antal sökande som kallats till utvärderingscentrum: 14

Alla sökande som klarat proven och uppfyller behörighetskraven har godkänts.

 

Referens: 
Publicerat den : 14/06/2018 - 11:03
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20