Начало > Възможности за работа > Новини > Резултати от подбора – втори етап - Здравеопазване и безопасност на храните – одит, инспекции и оценка

Резултати от подбора – втори етап - Здравеопазване и безопасност на храните – одит, инспекции и оценка

Публикуване на резултатите от подбора в EPSO профилите на кандидатите: 15/06/2018

Брой на кандидатите, поканени да участват в етапа на оценяване: 60

Филтър на квалификациите – минимален резултат, необходим за покана за участие в етапа на оценяване: 28​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 18/06/2018 - 16:59
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20