Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Υγεία και ασφάλεια τροφίμων - έλεγχος, επιθεώρηση και αξιολόγηση

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Υγεία και ασφάλεια τροφίμων - έλεγχος, επιθεώρηση και αξιολόγηση

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 15/06/2018

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο στάδιο αξιολόγησης: 60

Αξιολογητής ταλέντου - ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για την πρόσκληση στο στάδιο αξιολόγησης: 28​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 18/06/2018 - 16:59
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20