Начало > Възможности за работа > Новини > Членове на конкурсната комисия - Писмени преводачи с немски език

Членове на конкурсната комисия - Писмени преводачи с немски език

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

Michael FUCHS

Заместник-председател

Jean-Stéphane LE GLAUNEC
Paul SALIBA

Членове

Frank WOHLGEMUTH
Cathrin BASOV
Almut KOHLEICK
Dörte MUSS-GORAZD
Marcel MAGNUS
Laszlo JARECSNI

Заместник-членове

Wolfgang RACKEBRANDT
Frank VAN DEN BOOGAARD
Marco ELEUTERI

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 25/06/2018 - 16:53
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20