Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Μέλη της εξεταστικής επιτροπής - Μεταφραστές γερμανικής γλώσσας

Μέλη της εξεταστικής επιτροπής - Μεταφραστές γερμανικής γλώσσας

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εργασίες και οι συσκέψεις της εξεταστικής επιτροπής είναι απόρρητες. Οποιοσδήποτε δεν αποτελεί μέλος της απαγορεύεται να προσπαθήσει να επικοινωνήσει με μέλος της εξεταστικής επιτροπής. Μόνο οι υποψήφιοι που ασκούν το δικαίωμα προσφυγής μπορούν (μέσω της EPSO), εγγράφως και σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζουν οι γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους γενικούς διαγωνισμούς, να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής.

Πρόεδρος

Michael FUCHS

Αναπληρωτής πρόεδρος

Jean-Stéphane LE GLAUNEC
Paul SALIBA

Μέλη

Frank WOHLGEMUTH
Cathrin BASOV
Almut KOHLEICK
Dörte MUSS-GORAZD
Marcel MAGNUS
Laszlo JARECSNI

Αναπληρωματικά μέλη

Wolfgang RACKEBRANDT
Frank VAN DEN BOOGAARD
Marco ELEUTERI

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 25/06/2018 - 16:53
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20