Avaleht > Töövõimalused > Uudised > Valikukomisjoni liikmed - Tõlkijad (saksa keel)

Valikukomisjoni liikmed - Tõlkijad (saksa keel)

Tuletame teile meelde, et valikukomisjonide töö ja arutelud on konfidentsiaalsed ning kõigil, kes ei ole valikukomisjoni liikmed, on keelatud liikmetega ühendust võtta; üksnes kandidaadid, kes kasutavad neile võimaldatud kaebuse esitamise õigust, võivad (EPSO vahendusel) kirjalikult ja kooskõlas avalike konkursside üldeeskirjades sätestatud menetlustega esitada valikukomisjoni esimehele oma seisukohad.

Esimees

Michael FUCHS

Esimehe asendaja

Jean-Stéphane LE GLAUNEC
Paul SALIBA

Liikmed

Frank WOHLGEMUTH
Cathrin BASOV
Almut KOHLEICK
Dörte MUSS-GORAZD
Marcel MAGNUS
Laszlo JARECSNI

Asendusliikmed

Wolfgang RACKEBRANDT
Frank VAN DEN BOOGAARD
Marco ELEUTERI

Avaldamise kuupäev : 25/06/2018 - 16:53
Ajakohastatud : 28/11/2018 - 14:20