Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Członkowie komisji konkursowej - Tłumacze pisemni – język niemiecki

Członkowie komisji konkursowej - Tłumacze pisemni – język niemiecki

Przypominamy, że prace i narady wszystkich komisji selekcyjnych są poufne. Zabronione są wszelkie próby nawiązywania kontaktu z członkami komisji konkursowej przez osoby niebędące członkami komisji. Wyłącznie kandydaci korzystający z przysługującego im prawa do odwołania (za pośrednictwem EPSO), na piśmie i zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych, mogą zwrócić się do przewodniczącego komisji konkursowej.

Przewodniczący

Michael FUCHS

Zastępca przewodniczącego 

Jean-Stéphane LE GLAUNEC
Paul SALIBA

Członkowie

Frank WOHLGEMUTH
Cathrin BASOV
Almut KOHLEICK
Dörte MUSS-GORAZD
Marcel MAGNUS
Laszlo JARECSNI

Zastępcy członków

Wolfgang RACKEBRANDT
Frank VAN DEN BOOGAARD
Marco ELEUTERI

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 25/06/2018 - 16:53
Data aktualizacji : 28/11/2018 - 14:20