Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Členovia výberovej komisie - Prekladatelia pre nemecký jazyk

Členovia výberovej komisie - Prekladatelia pre nemecký jazyk

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

Michael FUCHS

Zastupujúci predseda

Jean-Stéphane LE GLAUNEC
Paul SALIBA

Členovia

Frank WOHLGEMUTH
Cathrin BASOV
Almut KOHLEICK
Dörte MUSS-GORAZD
Marcel MAGNUS
Laszlo JARECSNI

Zastupujúci členovia

Wolfgang RACKEBRANDT
Frank VAN DEN BOOGAARD
Marco ELEUTERI

Referencia: 
Dátum publikovania : 25/06/2018 - 16:53
Dátum aktualizácie : 28/11/2018 - 14:20