Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Uttagningskommitténs medlemmar - Tyskspråkiga översättare

Uttagningskommitténs medlemmar - Tyskspråkiga översättare

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Michael FUCHS

Ställföreträdande ordförande

Jean-Stéphane LE GLAUNEC
Paul SALIBA

Medlemmar

Frank WOHLGEMUTH
Cathrin BASOV
Almut KOHLEICK
Dörte MUSS-GORAZD
Marcel MAGNUS
Laszlo JARECSNI

Ställföreträdande medlemmar

Wolfgang RACKEBRANDT
Frank VAN DEN BOOGAARD
Marco ELEUTERI

Referens: 
Publicerat den : 25/06/2018 - 16:53
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20