Начало > Възможности за работа > Новини > Членове на конкурсната комисия - Писмени преводачи с френски език

Членове на конкурсната комисия - Писмени преводачи с френски език

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

Isabelle MARTON

Заместник-председател

Jean-Stéphane LE GLAUNEC
Paul SALIBA

Членове

Barbara FLAMMANG
Marc VILLERS
Laurence DULIEU
Donatella FASSONE
Algirdas VENCKUS
Elisabeth ROSEAU

Заместник-членове

Stéphane MACCIONE
Rachel ATTARD
Giedre MATELYTE
Claire CHEVALIER

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 25/06/2018 - 17:01
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20